Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
AAS Hadeed: 1992 gs
AAS Hadeed
1992 gs 490675 AHR
Breeder: Antique Arabian Stud

Tail Male: *Jalam Al Ubayan
Tail Female: *Halwaaji
Ancestral Elements
        Sa'ud, 75.0%
       Jalawi, 25.0%		*Jalam Al Ubayan: 1949 cs

	Alwal Bahet: 1970 gs

		*Sindidah: 1954 gm

AAS Hadeed: 1992 gs

			*Taamri: 1948 cs

		Taam-Rud: 1967 cs

			*Rudann: 1951 cm

	Bint Amiraa: 1978 cm

		*Amiraa: 1959 gm

			*Halwaaji: 1954 cmAK Descendants (3 Generations): 2003 cs AAS Nadir (AAS Hadeed x RC Tuema) 2004 gm Luinil TOS (AAS Hadeed x LC Alwal Yasmeen) 2005 cm Asila Bint Zahrah (AAS Hadeed x Zahrah Al Zarqa) 2009 gs AAS Al Mutawi (AAS Hadeed x DB Taamara Shahat) 2009 gm AAS Fulathiyah (AAS Hadeed x Hawla Al Badia) 2009 gs AAS Munif (AAS Hadeed x AAS Al Samra) 2009 cs AAS Zahr Al Hadeed (AAS Hadeed x Al Katima Taamrud) 2010 cs AAS Lazim Shadeet (AAS Hadeed x AAS Fahd Alwalida) 2014 GS AAS AL ALYASOOB JANAN (AAS Hadeed x AAS Masah) 2014 CS AAS AL MUBARRAZ (AAS Hadeed x AAS Rababa) 2016 GS AAS Hadeed AlHarb (AAS Hadeed x AAS Habiba) 2016 GM Al Maymoun (AAS Hadeed x AAS Ishabba)

Total descendants 12
Descendants by generation
 1, 12
Descendants by year
 2000-9,  7 
 2010-9,  5 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží