Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
EA Aidaan: 1983 bs
EA Aidaan
1983 bs 281883 AHR
Breeder: Donald V. Hartzell

Tail Male: *Taamri
Tail Female: *Mahraa
Ancestral Elements
        Sa'ud, 56.2%
       Jalawi, 31.2%
       Khalifa, 12.5%


				*Taamri 1948 cs        
			Ruta-Am: 1970 cs
				*Rudann 1951 cm        
		Mirath: 1973 cs
				*Taamri 1948 cs        
			Taamhaal: 1968 cm
				*Halwaaji 1954 cm       
	*Hadriyan: 1976 cs

			*Jalam Al Ubayan: 1949 cs

		*Hadriya: 1954 cm

			*Sawannah: 1948 cm

EA Aidaan: 1983 bs
				*Munifan 1940 cs       
			Fanifeh: 1955 bs
				*Munifeh 1941 bm       
		Fain: 1970 bs
				Fanifeh 1955 bs        (*Munifan 1940 cs x *Munifeh 1941 bm)
			Fanaira: 1962 bm
				*Muhaira 1948 bm       (Hamdani (ARA) 1938 gs x *Mahraa 1943 bm)
	Aidaa: 1979 bm
				*Taamri 1948 cs        
			Taam-Rud: 1967 cs
				*Rudann 1951 cm        
		Rudairah: 1972 bm
				Hamdani (ARA) 1938 gs     
			*Muhaira: 1948 bm
				*Mahraa 1943 bm        


AK Descendants (3 Generations): 1986 cs Maur NorthernStar (EA Aidaan x July Fire) 1989 gs Fadls Fire (Maur NorthernStar x Farah Sirbana) 1990 gm Pal-Ara Staranna (Maur NorthernStar x Hieda) 1989 bm MD Danilaala (EA Aidaan x DB Desert Laala) 2000 gm Elbereth TOS (Qadifan x MD Danilaala)

Total descendants 5
Descendants by generation
 1,  2
 2,  3
Descendants by year
 1980-9,  3 
 1990-9,  1 
 2000-9,  1 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží