Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Fanaira: 1962 bm
Fanaira
1962 bm 022594 AHR
Breeder: Mr. & Mrs. George E. Searle

Tail Male: *Munifan
Tail Female: *Mahraa
Ancestral Elements
        Sa'ud, 50.0%
       Jalawi, 50.0%		*Munifan: 1940 cs

	Fanifeh: 1955 bs

		*Munifeh: 1941 bm

Fanaira: 1962 bm

		Hamdani (ARA): 1938 gs

	*Muhaira: 1948 bm

		*Mahraa: 1943 bmAK Descendants (3 Generations): 1966 bm Sirfana (Sirecho x Fanaira) 1969 bm Taam-Ra (Taam-Rud x Sirfana) 1973 bs Taam-Bayyan [ 1] (El Obayyan x Taam-Ra) 1975 gm Tahnhaira [ 2] (Muhairon x Taam-Ra) 1979 gm Rahaira (Muhairon x Taam-Ra) 1981 gm Tahaira (Sirhairon x Taam-Ra) 1971 bm Taamira (Taam-Rud x Sirfana) 1975 cm Sahnira [ 4] (Sonecho x Taamira) 1977 gm Taamhairah (Muhairon x Taamira) 1981 bs Air (Fain x Taamira) 1973 bm Fansona (Sonecho x Sirfana) 1974 cs Rufaan (Taam-Rud x Sirfana) 1975 cs Sirfairon (Muhairon x Sirfana) 1979 cm Fairona [ 2] (Sirfairon x Sahnira) 1981 cs Sir Bold [ 4] (Sirfairon x Tahnhaira) 1981 cs Sirshahno (Sirfairon x Sahnira) 1982 cs Nasrs Sun (Sirfairon x Sahnira) 1977 bs Sirfayyan (El Obayyan x Sirfana) 1968 gm Sinaira (Sirecho x Fanaira) 1972 gs Sinairon (Muhairon x Sinaira) 1973 cm Sinabayyah (El Obayyan x Sinaira) 1969 bm Fairecho (Sirecho x Fanaira) 1972 bs Taamecho (Taam-Rud x Fairecho) 1979 _s Arnter (Taamecho x Sharifa Abkar) 1988 cs El Taamrah (Taamecho x Taramir) 1974 cm Sonfaira (Sonecho x Fairecho) 1978 cm Alfaira (El Obayyan x Sonfaira) 1981 gs Sonhairon (Muhairon x Sonfaira) 1977 bm Fainecho (Fain x Fairecho) 1978 bm Fairain (Fain x Fairecho) 1980 gm Fairhaira (Sirhairon x Fairecho) 1981 gm Fairbayyah (El Obayyan x Fairecho) 1970 bs Fain (Fanifeh x Fanaira) 1977 bm Fainecho (Fain x Fairecho) 1977 bs Hamdain (Fain x Hamdanifeh) 1977 bm Rifaina (Fain x Rivanna) 1981 gs Ibn Bedu [ 5] (*Furtha Dhelall x Rifaina) 1982 bm Desert Kalila [ 7] (*Furtha Dhelall x Rifaina) 1984 cm DB Rifaima [ 3] (Desert Jalam x Rifaina) 1986 bm La Genisis [ 2] (Rashig x Rifaina) 1977 gs Taine (Fain x Solanta) 1978 bm Fainaarah (Fain x Maarah) 1982 gm Desert Fainett [ 5] (Alwal Bahet x Fainaarah) 1984 gm DB Fabayah [ 3] (Obayyan x Fainaarah) 1987 bs Fehlall (Desert Dhelall x Fainaarah) 1978 bm Fairain (Fain x Fairecho) 1979 bm Aidaa (Fain x Rudairah) 1983 bs EA Aidaan [ 2] (*Hadriyan x Aidaa) 1984 bs Ahmar Shetan [11] (Taam-Rud x Aidaa) 1985 bm RC Rakkasa (Zairafan x Aidaa) 1986 bm Taamidaa [ 1] (Taam-Rud x Aidaa) 1988 bs Ibn Quaylan [ 1] (Farakaa x Aidaa) 1979 _s Fadani (Fain x Hamdaniyah) 1979 bm Fainah (Fain x Maarah) 1984 bm DB Rafiqa (Alwal Bahet x Fainah) 1987 cm Bremar Faaina (Desert Jalam x Fainah) 1996 bm Bremar Fanniyah (Desert Jalam x Fainah) 1979 bm Infantah (Fain x Feylanta) 1979 bs Raivan (Fain x Rivanna) 1980 bs Fainair (Fain x Rudairah) 1980 km Faivanna (Fain x Rivanna) 1984 ks Aswad Sihr [ 8] (Zairafan x Faivanna) 1985 bs RC Al Ahmar (Zairafan x Faivanna) 1986 ks CJ Aswad Jamal (Zairafan x Faivanna) 1987 bm Airvanna (Taanair x Faivanna) 1989 km ASF Vajezatha (Zairafan x Faivanna) 1990 ks ASF Winds (Taanair x Faivanna) 1980 bs Fanifair (Fain x Fanaira) 1981 bs Air (Fain x Taamira) 1971 bs Airion (Muhairon x Fanaira) 1972 bm Maarah (Taam-Rud x Fanaira) 1975 bm Sahnaarah (Sonecho x Maarah) 1981 cm Elaarah (El Obayyan x Sahnaarah) 1978 bm Fainaarah (Fain x Maarah) 1982 gm Desert Fainett [ 5] (Alwal Bahet x Fainaarah) 1984 gm DB Fabayah [ 3] (Obayyan x Fainaarah) 1987 bs Fehlall (Desert Dhelall x Fainaarah) 1979 bm Fainah (Fain x Maarah) 1984 bm DB Rafiqa (Alwal Bahet x Fainah) 1987 cm Bremar Faaina (Desert Jalam x Fainah) 1996 bm Bremar Fanniyah (Desert Jalam x Fainah) 1980 bs Zairafan (Alwal Bahet x Maarah) 1984 ks Aswad Sihr [ 8] (Zairafan x Faivanna) 1985 bs RC Al Ahmar (Zairafan x Faivanna) 1985 bm RC Rakkasa (Zairafan x Aidaa) 1985 bm Zairrah (Zairafan x Maarah) 1986 ks CJ Aswad Jamal (Zairafan x Faivanna) 1986 cm RC Zairafa [ 8] (Zairafan x Bint Amiraa) 1986 bm Zairanna [ 2] (Zairafan x Rivanna) 1988 bm Maarafan (Zairafan x Maarah) 1988 bs Qadifan [ 4] (Zairafan x Safi Qadifa) 1988 bs Zairhad [ 1] (Zairafan x Hadrianna) 1989 km ASF Vajezatha (Zairafan x Faivanna) 1998 gm Rih Baida [ 2] (Zairafan x Donallah Too) 2000 bs Egyptian Night (Zairafan x ASF Adah) 2001 km Aswad Taananna [ 4] (Zairafan x Taananna) 2001 GM NEJED PRANCER (Zairafan x Donallah Too) 2003 GM NEJED NIJM ZARIK (Zairafan x Donallah Too) 2004 GS NEJED IBN ZAIRAFAN (Zairafan x Donallah Too) 2008 bs Samra Hamdani Simri [ 1] (Zairafan x Saideh CAHR) 1983 cm Maariya (*Hadriyan x Maarah) 1984 cm Maarud (Taam-Rud x Maarah) 1988 bs Taan Rud (Taanair x Maarud) 1989 ks Aswad Taanair [ 2] (Taanair x Maarud) 1990 cs Nmmi Hunter Colt (Taanair x Maarud) 1997 cm LA Hadanna [ 1] (EA Hadann x Maarud) 1985 bm Zairrah (Zairafan x Maarah) 1986 bs Maarair (Taanair x Maarah) 1987 cs CW Taan Maar (Taanair x Maarah) 1988 bm Maarafan (Zairafan x Maarah) 1989 bm ASF Vaniah (Taanair x Maarah) 1994 cs Ali-Zeus [ 5] (Ahmar Shetan x ASF Vaniah) 1997 bm LA Ahmar Khamiq (Ahmar Shetan x ASF Vaniah) 2004 bs Landroval TOS (Gwaihir TOS x ASF Vaniah) 1990 bm ASF Witness (Taanair x Maarah) 2005 bm Mireyenion TOS [ 1] (Ahmar Shetan x ASF Witness) 2007 bs Aelfleah Yodhrin (Ali-Zeus x ASF Witness) 1973 gm Fanabayyah (El Obayyan x Fanaira) 1977 gs Fanbayron (Muhairon x Fanabayyah) 1978 _s Sirhayyan (Sirhairon x Fanabayyah) 1974 bs Taanair (Taam-Rud x Fanaira) 1982 bs Turfair (Taanair x Sulbbara) 1983 cm July Fire (Taanair x Carmellah) 1986 cs Maur NorthernStar [ 2] (EA Aidaan x July Fire) 1988 cm Maur BlueTreasure [ 6] (Arrogaance x July Fire) 1989 gs Maur Aziz (Arrogaance x July Fire) 1990 _s Maur Taj (Arrogaance x July Fire) 1991 bm Maur Nafiis [ 1] (Arrogaance x July Fire) 1994 gs Maur Razaz (Arrogaance x July Fire) 1996 cm Maur Mirror Echo [ 4] (Salil Ibn Sirecho x July Fire) 1997 cm Maur Flicka [ 2] (Salil Ibn Sirecho x July Fire) 1999 cs Maur Arr Echo (Arrogaance x July Fire) 1983 cm Taanairah DB (Taanair x Fadlalah) 1988 gm MD Bint Taanairah (Le Encore x Taanairah DB) 1989 gs MD Desert Storm (Le Encore x Taanairah DB) 1991 cs ASF Xerub (ASF Gersom x Taanairah DB) 1994 bm ASF Adah [ 1] (ASF Gersom x Taanairah DB) 1983 gm Taanfara (Taanair x Bint Fara Fadl) 1985 gs DB El Jahl (Taanair x Bint Fara Fadl) 1985 bs Taanrian (Taanair x Hadrianna) 1986 bs Maarair (Taanair x Maarah) 1987 bm Airvanna (Taanair x Faivanna) 1987 cm Bint Rivanna (Taanair x Rivanna) 1993 bm Jims Texas Lady (Aswad Sihr x Bint Rivanna) 1994 cm BDA Sunday Star (Sulam x Bint Rivanna) 1995 ks Aswad Khayal [ 5] (Aswad Sihr x Bint Rivanna) 1987 cs CW Taan Maar (Taanair x Maarah) 1987 cs JS Taany (Taanair x Faraecho) 1987 ks Startaan (Taanair x Starecho) 1987 km Taananna (Taanair x Hadrianna) 1991 km Star Ahmar (Ahmar Shetan x Taananna) 1992 ks Aswad Star (Aswad Taanair x Taananna) 1995 bm Annza [ 1] (Zairhad x Taananna) 1997 bm WP Tanna (Zairtan x Taananna) 1999 ks Aswad Lightning [ 3] (Aswad Taanair x Taananna) 2001 km Aswad Taananna [ 4] (Zairafan x Taananna) 1987 _s Taanmaz (Taanair x Elmaza) 1988 bs Taan Rud (Taanair x Maarud) 1989 bm ASF Vaniah (Taanair x Maarah) 1994 cs Ali-Zeus [ 5] (Ahmar Shetan x ASF Vaniah) 1997 bm LA Ahmar Khamiq (Ahmar Shetan x ASF Vaniah) 2004 bs Landroval TOS (Gwaihir TOS x ASF Vaniah) 1989 ks Aswad Taanair (Taanair x Maarud) 1992 ks Aswad Star (Aswad Taanair x Taananna) 1999 ks Aswad Lightning [ 3] (Aswad Taanair x Taananna) 1990 ks ASF Winds (Taanair x Faivanna) 1990 bm ASF Witness (Taanair x Maarah) 2005 bm Mireyenion TOS [ 1] (Ahmar Shetan x ASF Witness) 2007 bs Aelfleah Yodhrin (Ali-Zeus x ASF Witness) 1990 cs Nmmi Hunter Colt (Taanair x Maarud) 1990 cs Taazair (Taanair x Zairanna) 1978 gs Fanhairon (Muhairon x Fanaira) 1980 bs Fanifair (Fain x Fanaira) 1981 bs Fanair (Taam-Rud x Fanaira)

Total descendants 313
Descendants by generation
 1, 11
 2, 55
 3, 72
 4, 75
 5, 82
 6, 13
 7,  5
Descendants by year
 1960-9,  4 
 1970-9, 38 
 1980-9, 83 
 1990-9, 67 
 2000-9, 86 
 2010-9, 35 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží