Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Maariq KA: 2004 bs
Maariq KA
2004 bs 615126 AHR
Breeder: Kehilan Bloodstock

Tail Male: Jamil El Kebir (APK)
Tail Female: El Shahbaa (INS)
Ancestral Elements
       Egypt I, 79.0%
       Inshass, 12.6%
        Blunt,  6.8%
      Egypt II,  1.6%


				Sameh (INS) 1945 gs      (El Moez (INS) 1934 gs x Samira (INS) 1934 gm)
			*Sultann: 1961 cs
				Lubna (EAO) 1953 gm      (Sid Abouhom (RAS) 1936 gs x Moniet El Nefous (RAS) 1946 cm)
		Makhsous: 1979 gs
				Wahag (EAO) 1964 gs      (Anter (INS) 1946 cs x Kamar (EAO) 1953 gm)
			*Nabda: 1974 gm
				Neamat (EAO) 1962 gm     (*Morafic 1956 gs x Hemmat (RAS) 1952 gm)
	Makhnificent KA: 1995 gs
				*Ibn Hafiza 1959 bs      (Sameh (INS) 1945 gs x Hafiza (INS) 1949 bm)
			Ibn Dahmahn: 1976 bs
				Dahmah Shahwaniah 1966 bm   (*Ansata Ibn Halima 1958 gs x *Bint Maisa El Saghira 1958 bm)
		Star Bint Hafiza: 1986 bm
				TheEgyptianPrince 1967 gs   (*Morafic 1956 gs x *Bint Mona 1958 gm)
			AK Amiri Fayrouz: 1982 gm
				*Maather 1972 cm       (*Tuhotmos 1962 bs x Fayrooz (EAO) 1965 cm)
Maariq KA: 2004 bs
				Madkour (EAO) 1964 gs     (*Morafic 1956 gs x Maisa (RAS) 1948 gm)
			Messaoud: 1979 gs
				Maymoonah (GER) 1971 gm    (Hadban Enzahi (RAS) 1952 gs x Malikah (W-M) 1962 gm)
		Imperial Madheen: 1984 gs
				Ibn Galal (EAO) 1966 cs    (Galal (EAO) 1959 cs x Mohga (EAO) 1956 km)
			Madinah (GER): 1978 bm
				Mona II (GER) 1974 gm     (Mahomed (GER) 1968 gs x Maheeba (EAO) 1966 _m)
	MB Kateena: 1996 gm
				*El Mareekh 1975 bs      (Aseel (EAO) 1967 gs x Rawayeh (EAO) 1965 bm)
			MFA Mareekh Amir: 1982 gs
				MFA Monien 1976 gm      (TheEgyptianPrince 1967 gs x Maar-Juahara 1972 gm)
		Bint Kantaara: 1988 cm
				*Ibn Moniet El Nefous 1964 gs (*Morafic 1956 gs x Moniet El Nefous (RAS) 1946 cm)
			AK Kantaara: 1980 gm
				*Magidaa 1964 cm       (Alaa El Din (EAO) 1956 cs x Maysa (EAO) 1955 cm)


AK Descendants (3 Generations): 2009 bs Ameen KA (Maariq KA x Rahimah KA) 2009 cm Maarakesh KA (Maariq KA x Simpli Iresistibl) 2010 gm Athenna KA (Maariq KA x Marquisah KA) 2010 cs DKA Maveriq (Maariq KA x DKA Nadir) 2010 bm ESA Maariqah (Maariq KA x Imperial Baarikah) 2015 BM ESA Najiyah (ImperialAmirKamar x ESA Maariqah) 2011 bs Baariq AP (Maariq KA x Bassira) 2011 gm Maalikah KA (Maariq KA x Mystical Moonlight KA) 2011 bm Maariah KA (Maariq KA x Simpli Iresistibl) 2011 bm Maarnisa KA (Maariq KA x RZA Bint Senisa) 2012 GG Raaphael KA (Maariq KA x Matisse KA) 2013 CM AZIZAH BAHIRA (Maariq KA x Bahijah KA) 2013 ks Mabrouk El Dahab (Maariq KA x Princes Ali Ameera Eldahab) 2013 gs Mashari El Dahab (Maariq KA x Remarqable KA) 2015 BG TFR TAARIQ (Maariq KA x TFR Mona El Soheir) 2016 cg Aish Zemerood (Maariq KA x Almas KA) 2016 CS Maarquee WF (Maariq KA x Scherezade Black Silk) 2017 gm Aishah Nazeefa (Maariq KA x Aishah Nasira) 2017 bm Aishah Zafira (Maariq KA x Aishah Rubi)

Total descendants 19
Descendants by generation
 1, 18
 2,  1
Descendants by year
 2000-9,  2 
 2010-9, 17 

Footnotes
1: See Bint Yamama (KDV): mtDNA Inheritance
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží