Al KhamsaTM Arabians
2019 Digital Roster v9.0
Copyright 2019 Al Khamsa, Inc

http://www.alkhamsa.org
Index
Disclaimer
Pedigree Search
Rudairah: 1972 bm
Rudairah
1972 bm 084215 AHR
Breeder: Mr. & Mrs. George E. Searle

Tail Male: *Taamri
Tail Female: *Mahraa
Ancestral Elements
        Sa'ud, 50.0%
       Jalawi, 50.0%		*Taamri: 1948 cs

	Taam-Rud: 1967 cs

		*Rudann: 1951 cm

Rudairah: 1972 bm

		Hamdani (ARA): 1938 gs

	*Muhaira: 1948 bm

		*Mahraa: 1943 bmAK Descendants (3 Generations): 1979 bm Aidaa (Fain x Rudairah) 1983 bs EA Aidaan (*Hadriyan x Aidaa) 1986 cs Maur NorthernStar [ 2] (EA Aidaan x July Fire) 1989 bm MD Danilaala [ 1] (EA Aidaan x DB Desert Laala) 1984 bs Ahmar Shetan (Taam-Rud x Aidaa) 1990 cs Ahmars Star (Ahmar Shetan x Hattus Star) 1990 bm Nmmi Cavalry Star [ 2] (Ahmar Shetan x Starfadl) 1990 bs Nmmi Rodeo Colt (Ahmar Shetan x Taamidaa) 1991 km Star Ahmar (Ahmar Shetan x Taananna) 1991 cs Zairtan [ 1] (Ahmar Shetan x Zairanna) 1994 cs Ali-Zeus [ 5] (Ahmar Shetan x ASF Vaniah) 1997 bm LA Ahmar Khamiq (Ahmar Shetan x ASF Vaniah) 2003 bm DB Shaytana (Ahmar Shetan x DB Bayah) 2003 bs DB Shetan (Ahmar Shetan x DB Jazzal) 2003 gs Fareed Ataeq (Ahmar Shetan x Desert Fainett) 2005 bm Mireyenion TOS [ 1] (Ahmar Shetan x ASF Witness) 1985 bm RC Rakkasa (Zairafan x Aidaa) 1986 bm Taamidaa (Taam-Rud x Aidaa) 1990 bs Nmmi Rodeo Colt (Ahmar Shetan x Taamidaa) 1988 bs Ibn Quaylan (Farakaa x Aidaa) 2001 bm Hattliiah (Ibn Quaylan x Nite Bird) 1980 bs Fainair (Fain x Rudairah)

Total descendants 35
Descendants by generation
 1,  2
 2,  5
 3, 14
 4, 12
 5,  2
Descendants by year
 1970-9,  1 
 1980-9,  9 
 1990-9, 13 
 2000-9, 10 
 2010-9,  2 
Randal T Abler Tue, Aug 13, 2019 8:09:55 AM fží