Breeder: Marilyn D. Lang


Main Index

Fa Maarquita Moon 2013 gm
Fa Ali Bey 2013 ks
Fa Bint Maar Mara 2013 km
Fa Gardenia Moon 2012 gm
Fa Bint Savanna Moon 2012 gm
Fa Analisa Moon 2012 bm
Fa Negmah Haliimah 2012 km
Fa Hafeed FaDaalim 2012 ks
Fa Halim Bey 2011 ks