Breeder: Pat Tidmore


Main Index

Tai-Dahmah 1975 cm
Elle Dahmah 1981 bm