Breeder: W.A. Jenkins & Earl H. Roberts


Main Index

JAS El Cobra 1983 bs